wersja polska wersja angielska wersja słowacka

Politika kvality

Firma Akropol má k dispozícii materiály najvyššej kvality. Prírodný kameň sa dováža z mnohých uznávaných kameňolomov rozosiatych po celom svete.

V rámci starostlivosti o najvyššiu kvalitu našich výrobkov je materiál podrobovaný kontrole v každej výrobnej etape.
Školení odborníci uskutočňujú výber a nákup najlepších druhov kameňa. Pre dosiahnutie najvyšších štandardov špecialisti firmy kontrolujú výrobok priebežne, aby boli v maximálnej miere obmedzené prípadné výrobné vady. Vďaka špičkovým obrábacím strojom a meracím zariadeniam renomovaných firiem vám ponúkame finálny produkt, ktorý spĺňa všetky kritériá.

Desaťročné skúsenosti v odvetví spracovania kameňa sú zárukou najvyššej kvality našich služieb.