wersja polska wersja angielska wersja słowacka

Mramor

Mramor je premenená hornina vzniknutá rekryštalizáciou vápencov, zriedkavo dolomitov. Tento kameň môžete použiť ako cenený stavebný, sochársky a architektonický materiál. Ideálne sa hodí do interiérov, ktorým dáva prestížny a luxusný charakter.


Najčastejšie sa volí ako materiál na dokončenie rodinných domoch, napr. na parapety, schody, podlahy a krby.