wersja polska wersja angielska wersja słowacka

Aktuality

Výstavba pohrebnej kaplnky mestského cintorína v Rzeszowe
13-09-2007
September 2007. Podpísali sme zmluvu na realizáciu, dodávku a montáž mramorových, žula a pieskovcových prvkov na výstavbu pohrebnej kaplnky mestského cintorína v Rzeszowe. Prvky hlavného oltára budú zhotovené zo španielskeho mramoru Emperador Dark a okenné a dverové portály z poľského pieskovca Brenna. Objednávka predstavuje dodávku cca 350 m2 kamenných obkladov. Termín ukončenia prác je naplánovaný na 1. novembra 2007.