wersja polska wersja angielska wersja słowacka

Aktuality

Prvá v Poľsku ...
17-12-2007
V dňoch 11. – 14. decembra 2007 počas návštevy Španielska boli ukončené jednania o nákupe automaticky riadeného super moderného bezobsluhového stroja na rezanie žula blokov, prvého v Poľsku. Technické riešenie umožňuje horizontálne rezanie s možnosťou dorezávania oblúkov priamo na obrábanom povrchu a súčasné obrábanie niekoľkých kamenných blokov v režime, ktorý nevyžaduje priamy dozor.