wersja polska wersja angielska wersja słowacka

Projekty UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C.

  

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C.”

Opis projektu: Projekt obejmuje budowę i wyposażenie obiektu magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na działce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. przyłączem wody z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z sieci kanalizacyjnej, przyłączem gazu, instalacją zewnętrzną energii elektrycznej, instalacją kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, utwardzeniem terenu, zjazdem z drogi publicznej oraz instalacjami wewnętrznymi). Ponadto planuje się zaopatrzenie (I) części linii produkcyjnej uwzględniającej obróbkę dostosowaną do procesu impregnacji kamienia naturalnego oraz zaopatrzenie (II) części linii produkcyjnej uwzględniającej impregnację kamienia naturalnego w potrzebne urządzenia i sprzęty. Zarówno hala jak i wyposażenie, które utworzy linię technologiczną, będą służyć wprowadzeniu na rynek krajowy i europejski nowego, dotychczas niewytwarzanego przez Wnioskodawcę produktu. Wszystkie środki trwałe planowane do zakupu będą nowe.

Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest dywersyfikacja produkcji firmy AKROPOL S.C. poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, poprzez zastosowanie nowego procesu produkcyjnego.

Planowane efekty: Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci ekologicznego, impregnowanego kamienia naturalnego, pod handlową nazwą AKROstone. Natomiast dla naturalnego impregnatu wodnego, stosowanego w nowym procesie produkcyjnym przyjęto nazwę AKROprotect.

Wartość projektu: 9 834 691,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 042 319,91 PLN

Projekt „Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C.” (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-455/16-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

W związku z zakończeniem postępowania na dostawę STEROWANEJ NUMERYCZNIE 5-OSIOWEJ PIŁY MOSTOWEJ DO KAMIENIA NATURALNEGO (kod CPV:42641100-2) prosimy o zapoznanie się z informacją o wyborze oferty.

 

Informacja o wynikach postępowania

 

Firma AKROPOL S.C. w związku z realizacją projektu pn. " Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C." dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4.1. Rozwój MŚP zaprasza do składanie ofert na dostawę STEROWANEJ NUMERYCZNIE 5-OSIOWEJ PIŁY MOSTOWEJ DO KAMIENIA NATURALNEGO. (kod CPV:42641100-2)

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania znajdują sie poniżej.

 

Zapytanie Ofertowe

Oferta

Oświadczenie

 

 

W związku z zakończeniem postępowania na dostawę STEROWANEGO NUMERYCZNIE 4-OSIOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC DO MARMURU, GRANITU I INNEGO KAMIENIA (kod CPV:42641100-2) prosimy o zapoznanie się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Informacja o wyborze oferty.

 

Firma AKROPOL s.c. w zwiazku z realizacją projektu pn. ,,Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C." dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4.1 Rozwój MŚP zaprasza do składania ofert na dostawę STEROWANEGO NUMERYCZNIE 4-OSIOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC DO MARMURU, GRANITU I INNEGO KAMIENIA (kod CPV: 42641100-2).

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Oświadczenie

 

 

 

W związku z zakończniem postepowania na dostawę STEROWANEJ NUMERYCZNIE 5-OSIOWEJ PIŁY MOSTOWEJ DO KAMIENIA NATURALNEGO (kod CPV:42641100-2) prosimy o zapoznanie sie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postepowaniu.

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

W związku z zakończeniem postępowania na dostawę STEROWANEGO NUMERYCZNIE CENTRUM POLERSKIEGO DO KAMIENIA NATURALNEGO (kod CVP: 42641100-2) prosimy o zapoznanie się z informają o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postepowaniu.

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 

Firma AKROPOL s.c. w zwiazku z realizacją projektu pn. ,,Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C." dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4.1. Rozwój MŚP zaprasza do składania ofert na dostawę STEROWANEJ NUMERYCZNIE 5-OSIOWEJ PIŁY MOSTOWEJ DO KAMIENIA NATURALNEGO. (kod CPV: 42641100-2)

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Oświadczenie

Sprostowanie

 

Firma AKROPOL s.c. w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C." dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4.1. Rozwój MŚP zaprasza do składania ofert na dostawę STEROWANEGO NUMERYCZNIE CENTRUM POLERSKIEGO DO KAMIENIA NATURALNEGO. (kod CPV: 42641100-2)

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania znajdują się poniżej

Zapytanie ofertowe

Oferta

Oświadczenie

Sprostowanie